Retreats

Het Sabiel ontwikkelingstraject bestaat hoofdzakelijk uit negen retreats verspreid over drie jaar. 

Een retreat is een uniek concept waarin studenten een geheel weekend doorbrengen op een afgehuurde campus. Tijdens dit weekend zal één van de Islamitische wetenschappen gedetailleerd en grondig worden behandeld door een of meerdere docenten van Sabiel. Naast het studie gedeelte is er ook ontspanning in de vorm van sport en andere interactieve activiteiten die stimulerend zijn voor de leiderschapskwaliteiten die een ambitieuze moslim hoort te bezitten.

Seminars

Jaarlijks zullen we minimaal 2 seminars organiseren. Dit zijn een-daagse studiedagen waarbij een islamitisch onderwerp intensief wordt behandeld. De onderwerpen van de Seminars zullen binnenkort verschijnen in het curriculum tabel. 

Siddiqiyah model

Het Siddiqiyah model vormt het fundament van het Sabiel ontwikkelingstraject. Sabiel streeft ernaar om een siddiq te produceren die excelleert in zoveel mogelijk gebieden die zijn geëxtraheerd uit surah al-Asr. Sabiel heeft een zorgvuldig uitgebalanceerde aanpak ontwikkeld die de ontwikkeling in al deze gebieden in de loop van de drie jaar garandeert. De gebieden waar wij op focussen zijn: 

 1. Imaan (Geloof)
 2. Het verrichten van goede Daden
 3. Alle aspecten rondom de Dawah
 4. Ontwikkeling van een verheven karakter
 5. Kennis
 6. Eenheid
 7. Persoonlijke vaardigheden. Enkele voorbeelden:
  1. Leiderschapskwaliteiten
  2. Managementvaardigheden
  3. Communicatievaardigheden
  4. Samenwerken

In het programma van Sabiel is aandacht voor alle bovengenoemde elementen. Wij geloven dat ons ontwikkelingsprogramma uniek is waarmee Sabiel zich onderscheid van ander regulier islamitisch onderwijs. De focus ligt dus niet alleen op kennisoverdracht, maar ook op hoe een individu zich dusdanig kan ontwikkelen dat hij zich op meerdere aspecten ontwikkelt om werkelijk een effectieve persoon te zijn die werkt voor de Islam. Het Sabiel traject is ideaal te volgen naast je reguliere islamitische les(sen), omdat het curriculum oesoeli vakken bevat, die je hoogstwaarschijnlijk niet bij standaard islamitische lessen expliciet krijgt gedoceerd. 

Sabiel Competitie

De Sabiel Competitie is verwerkt in elke retreat. Dit concept voegt een fysieke en mentaal aspect toe aan een retreat naast het kennisgedeelte. Zoals eerder gezegd traint Sabiel toewijding in elk aspect die voor de moslim van belang is: communicatievaardigheden, samenwerking, geduld, analytisch vermogen, fysieke gesteldheid en gedrevenheid. De competitie zorgt er als systeem binnen de retreats voor dat deze vaardigheden worden getoetst op individueel- en team niveau. 

Studenten zullen bij aanvang van een retreat in een team verdeeld worden. Dit zijn vaste teams voor het hele weekend. De teams worden beoordeeld op alles wat ze tijdens het weekend doen. Er worden punten uitgedeeld en afgetrokken aan de desbetreffende teams. Dit zijn dingen zoals het wedijveren in het goede, het tonen van goed gedrag en het tonen van motivatie.

Retreat 1: Leerfundamenten

Dit is de introductie retreat en zal je een introductie geven tot het opdoen van islamitische kennis. Er zal een route worden uitgestippeld met een begin en eindpunt. 

Retreat 2: 'Uloem al-Quran

Deze retreat gaat over verschillende Quran wetenschappen. Alles wat met de Quran te maken heeft wordt bestudeerd. Enkele onderwerpen:

 • De neerdaling van de Quran op de profeet saw
 • De samenstelling van de mushaf, de volgorde van de siwaar
 • De geschiedenis van de Quran.
 • Waar komen de verschillende recitatie stijlen vandaan? 

Retreat 3: Usoel al-Tafsier

Tijdens deze retreat worden de principes behandeld over hoe je de Quran moet interpreteren. Enkele vraagstukken:

 • Wie of wat bepaald nou wat de juiste interpretatie is?
 • Hoe herken ik verkeerde interpretaties?

Retreat 4: 'Uloem as-Soennah

Tijdens deze retreat worden de principes behandeld met betrekking tot de hadieth wetenschappen.  Enkele vraagstukken:

 • Hoe weet ik wanneer een hadieth authentiek is?
 • Wat is de autoritiet van de soennah t.o.v. de Quran?
 • Is de soennah een bron ja of nee?

Retreat 5: 'Idjma & Qiyas

Tijdens deze retreat zullen de concepten 'Idjma & Qiyaas behandeld worden. 'Idjma betekent de consensus van de geleerden en Qiyaas is het trekken van een vergelijking dit niet zijn genoemd in de Quran & Soennah. Enkele vraagstukken:

 • Wat als de geleerden het met elkaar eens zijn over iets?
 • Hoe gaan we daar mee om? Wat is de status daarvan?
 • Hoe werkt Qiyaas in de praktijk? 

Retreat 6: Usoel al-Fahm

Deze retreat gaat over alle overkoepelende principes en stelregels die je nodig hebt om de Quran en Soennah correct te kunnen interpreteren. Enkele vraagstukken:

 • Hoe herken ik verkeerde interpretaties?
 • Hoe kan ik de Islam beschermen tegen verkeerde interpretaties van mensen die de Islam willen veranderen? 
 • Wat is abrogatie? 
 • Ijtihaad vs het begrip van de vroegere generaties. 

Retreat 7: Masaalih & Maqaasid

Masaalih & Maqaasid gaat over hoe de Islam omgaat met belangen conflicten. Stel dat er twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden die de Islam belangrijk vind wat krijgt dan voorrang? Enkele vraagstukken:

 • Hoe herken ik het verschil tussen een maslahah en een bid'ah?
 • Welke masaalih worden door de Islam niet geaccepteerd?

Retreat 8: Usoel al-Khilaaf

Deze retreat gaat over meningsverschillen binnen de islam en haar fundamenten. Enkele onderwerpen en vraagstukken:

 • Hoe gaan we in de praktijk om met de meningsverschillen tussen de geleerden? 
 • Redenen voor verschillende oordelen/meningen
 • Een nieuwe vorm geven aan de contextualisering van meningsverschillen binnen de context van eenheid

Retreat 9: Usoel al-Bid'ah

Deze retreat gaat over de fundamenten inzake religieuze innovaties. Enkele vraagstukken:

 • Welke vernieuwen accepteert de Islam en welke vernieuwen niet? 
 • Wat is een Bid'ah en hoe gaan we daarmee om? 
 • Bestaat er iets zoals een "goede bid'ah"?

Jaar 1Jaar 2Jaar 3
Leerfundamenten'Uloem as-SoennahMasaalih & Maqaasid
'Uloem al-Quran'Idjma & QiyasUsoel al-Khilaaf
Usoel al-TafsierUsoel al-FahmUsoel al-Bid'ah

Pakket 1 - Betalen per retreatPakket 2 - (jaarlijks)Pakket 3 - (hele cyclus)
€99€269€769

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram