Over ons |

De Profeet (saw) bracht zijn leven door met het koesteren en opbouwen van de metgezellen en het ontwikkelen van mensen zoals Abu Bakr, Umar, Aicha en alle andere metgezellen die uitblonken in deze wereld als voorbereiding op de volgende. Deze standaard van uitmuntendheid vormde de basis voor de bloei van gemeenschappen en de verspreiding van de Islam over de gehele wereld.

Wij bij Sabiel willen deze erfenis voortzetten en in de voetsporen treden van de Profeet (saw) en zijn metgezellen. Wij willen een wereld zien waarin alle moslims uitblinken, de beste versie van zichzelf nastreven en een positieve impact hebben op de wereld.Onze missie is "Het holistisch vormen, onderwijzen en in hun kracht zetten van leiderschapsfiguren binnen de moslimgemeenschap om te excelleren."De Profeet (saw) onderwees en vormde zijn metgezellen op een holistische manier door hen de kernprincipes van de Islam en de toepassing ervan te leren, waardoor zij uitblonken in hun eigen ontwikkeling, hun relatie met Allah en met de schepping.

Hedendaags zijn velen deze holistische zienswijze kwijtgeraakt en richten zich op één gebied ten koste van andere. Degenen die zich richten op kennis verwaarlozen soms het uitblinken in ibadah, akhlaq en het zijn van een voorbeeld voor de samenleving en de mensen om hen heen. Een ander voorbeeld zijn zij die zich richten op activisme en daarbij het vergaren van kennis en het uitblinken in ibadah verwaarlozen.

Sabiel biedt daarom een persoonlijk ontwikkelprogramma aan dat zich richt op de ontwikkeling van alle aspecten van het leven van de moslim, zoals geloof, aanbidding, islamitische kennis, da’wah, akhlaaq en persoonlijk leiderschap en competenties. Dit gebeurt door activiteiten zoals weekendretreats die vormgegeven worden aan de hand van het Koranische Siddiqiyyah-model, dat focust op de bovengenoemde aspecten.

 

Da’wah beginselen  


Dit zijn de principes van onze da'wah en waar onze da'wah op gebaseerd is. Dit zijn waar wij ons als organisatie op beroepen in al onze da'wah inspanningen.    

Religieuze trots en praktisering 

Wij roepen mensen op tot een diepgewortelde overtuiging dat Allah oppermachtig is, Hij is de enige die aanbidding waardig is en onze Profeet (saw) is de beste van de schepping en het beste voorbeeld om te volgen. Wij roepen ook op tot religieuze overtuigingen/trots. Dat is een sterk geloof dat Islam de beste en enige oplossing is voor de gehele mensheid in alle tijden. Het is met dit in gedachten dat iemand ertoe gebracht wordt om zich altijd op zijn Ākhira te richten en voortdurend zijn relatie met Allah te verbeteren. 
 

Ummah mindset 

Wij roepen op tot een collectieve inspanning, omdat er kracht schuilt in het samenwerken en geen enkele persoon, groep of beweging alles kan doen. Daarom moeten onze inspanningen worden gevormd rond het werken met mensen, proberen om de Ummah samen te brengen en verdeeldheid te vermijden terwijl verschillen worden erkend. Wij roepen ook op tot shūra in onze inspanningen op alle niveaus, erkennend dat wij deel uitmaken van de grotere ummah met alle veiligheid die dat met zich meebrengt, onze Profeet vertelde ons "blijf bij de gemeenschap, want de wolf eet het schaap dat afdwaalt op zijn eigen houtje".  

 

Uitmuntendheid in karakter

Wij roepen op tot het verbeteren van karakter zoals de Profeet (saw) van de beste karakters was en hij leerde ons dat karakter van de één van de zwaarste dingen op de weegschaal is "Het zwaarste wat op de weegschaal van de gelovige zal worden gelegd (op de Dag der Opstanding) zal de goede zeden zijn." In het bijzonder roepen wij op de kenmerken van vrijgevigheid en dapperheid volgens de hadith van Anas (RA) waarin hij de profeet (saw) beschreef als de meest vrijgevige en dappere van alle mensen. De eigenschappen van standvastigheid, geduld en doorzettingsvermogen staan ook centraal, zoals deze door geleerden werden beschreven als de fundamenten van het karakter van de Profeet (saw). Wij roepen ook op tot rechtvaardigheid, Ihsan, barmhartigheid en medelijden, omdat deze ook een voorbeeldig karakter belichamen.  

 

Het dienen van de samenleving

Wij roepen op tot het opofferen omwille van Allah en Zijn religie en het geven van meer dan wat we nemen om passievol voor verbetering te zorgen. Dit leidt tot activisme en sociale betrokkenheid die het werken aan verbetering van de samenleving op alle manieren bevordert. Wij roepen ook op tot politieke bewustwording om ervoor te zorgen dat moslims niet zonder stem worden gelaten.  

 

Het eren van het erfgoed

Wij roepen op tot het vasthouden aan datgene waarmee de Profeet (saw) kwam en het begrijpen van de religie zoals hij het onderwees en hoe de geleerden het begrepen en niet afdwalen van de fundamentele principes van de religie, met name datgene waarover de overgrote meerderheid van de geleerden het in de loop van de geschiedenis eens was. Dit alles terwijl de toepassing van deze principes voor onze tijd in context wordt geplaatst.   

 

Het bevorderen van voortreffelijkheid

Wij roepen op tot het nastreven van uitmuntendheid in alles wat wij als moslims doen, in het verkennen van nieuwe ideeën, het gebruik van nieuwe technologieën en voorop te lopen in innovatie. Wij roepen moslims op proactief te zijn, verreikende visies te hebben en voortdurende verbetering van zichzelf op te vatten als een levenslange onderneming.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram