Retreats |

De retreats zijn net als het Koranprogramma en de Sabiel-competitie onderdeel van ons driejarige islamitisch ontwikkeltraject. Voor meer informatie over dit programma, lees je hier meer.  

9 weekenden

Er zijn in totaal 9 retreats verspreid over 3 jaar. Elke retreat (ook wel retraite genoemd) begint op de vrijdagavond en eindigt op de zondagmiddag. Zeer eenvoudig te combineren dus met jouw werk of opleiding! Per retreat is er een onderwerp. Al deze onderwerpen zijn gericht op 'uloem en usoel: Islamitische wetenschappen en principes. Je krijgt dus niet, wat je misschien gewend bent van andere studies, wat het islamitische oordeel is over een bepaald onderwerp. Wél wordt voor je uiteengezet hoe geleerden precies tot dat oordeel komen. De weg naar regelgeving dus, in plaats van de regelgeving zelf. 

“Wij groeien als deelneemsters, maar de organisatie ook. Elke retreat is weer een level omhoog”

~ Ibtissam

Waarom ‘uloem en usoel ? 

Dit creëert inzicht en begrip voor meningsverschillen.
Het is vaak onderbelicht ten opzichte van 'regels'.
Het is nodig om de Islam correct toe te passen in een 'nieuwe' tijd en plaats, zoals hier in het Westen.
Allerbelangrijkst: Dit zijn de wetenschappen die jouw manier van denken en begrijpen van de Islam herstructureren.
Docent Mohamed Akkouh lesgeven aan een groep studenten op een retraiteSCHRIJF JE NU IN

De 9 onderwerpen

1.

Mabaadi` Sabiel

De fundamenten van Sabiel. De eerste retreat leert jou fundamenten die je toepast gedurende de gehele cyclus van 3 jaar.

De status van kennis wordt vaak benadrukt in onze religieuze teksten. De mens is er behoeftig aan en Allah verheft mensen o.a. op basis van hun niveau van kennis. Tegelijkertijd neemt het toepassen van de opgedane kennis een belangrijke rol in de islamitische ontwikkeling en de verantwoordelijkheid die de moslim draagt tegenover Allah. In het ontwikkelingsprogramma van Sabiel staan het vergaren van kennis en tarbiyah centraal, waardoor in deze eerste retreat de fundamenten van Sabiel worden toegelicht zodat de student een stabiele ondergrond heeft waar zijn ontwikkeling op wordt gebouwd de komende drie jaar. 

Leerdoelen

Het Siddieqiyyah model.
Het verschil tussen kennis en tarbiyah.
Hoe je een hoge ambitie kunt vormen.
De uitdagingen en obstakels in de persoonlijke ontwikkeling.
Praktische middelen om een efficiënte studieplanning op te stellen.
2.

‘Uloem al-Qur`aan

Koranwetenschappen. Een favoriet bij onze studenten, onder andere vanwege de samengevatte geschiedenis betreft de totstandkoming en ontwikkeling van de mushaf

De Koran is de bron van licht en leiding. Het is openbaring van de Allerhoogste aan de gehele mensheid en vormt de belangrijkste brontekst voor de moslim in het begrijpen van de Sharie’ah. Dit maakt dat het voor een moslim belangrijk is om te begrijpen hoe de openbaring heeft plaatsgevonden en hoe het Boek tot stand is gekomen. Bij deze retreat worden de belangrijkste onderwerpen aangaande de Koran als bron besproken en bestudeerd. Als meest prominente bron is het niet meer dan logisch dat het Boek van Allah als eerst wordt bestudeerd. 

Leerdoelen

De geschiedkundige ontwikkeling van dit onderwerp als wetenschap kennen.
De hoedanigheid van openbaring begrijpen.
De totstandkoming en ontwikkeling van de mushaf.
Begrijpen waarom de Arabische taal van essentieel belang is.
Het beseffen van het wonderbaarlijke karakter van de Koran.
3.

Usoel at-Tafsier

Principes van Koraninterpretatie. Eén van de belangrijkste redenen van de belangrijkste redenen waarom de Koran is geopenbaard is zodat men het begrijpt. 

Er zijn meerdere toegestane methoden om de betekenissen van de Koran te kunnen achterhalen. Er zijn er nog meer die níet zijn toegestaan. Deze onderscheiden is fundamenteel in het ontvankelijk zijn voor leiding. Bij deze retreat zal de student kennismaken met de wijze waarop de eerste generaties moslims de Koran hebben begrepen en met welke methoden. 

Leerdoelen

Wat het gevaar is van spreken over de Koran zonder kennis.
De bronnen die gebruikt worden in het begrijpen van de Koran.
De terminologie die gebruikt wordt in het begrijpen van de Koran.
Het onderscheiden van de juiste en verkeerde methoden in het interpreteren van de Koran.
Op welke wijze de Koran ook vandaag de dag nieuwe inzichten kan bieden.
4.

‘Uloem as-Sunnah

Wetenschappen van de Sunnah en Hadieth. Tijdens deze retreat worden de principes behandeld van de hadiethwetenschappen.

Leerdoelen

Wanneer een hadieth authentiek is.
Wat de autoriteit is van de soennah tegenover de Koran.
5.

Idjmaa’ & Qiyaas

Consensus en analogie.  'Idjma is de consensus van de geleerden en Qiyaas is deductieve analogie: Het afleiden van regels voor situaties die niet in de Koran en de sunnah worden beschreven naar analogie van vergelijkbare situaties die dat wel zijn.. 

Leerdoelen

Wat de status is van concensus onder de geleerden.
6.

Usoel al-Fahm

Principes voor begrip van de openbaring. Deze retreat gaat over alle overkoepelende principes en stelregels die je nodig hebt om de Koran en Sunnah correct te kunnen interpreteren.

Leerdoelen

Meer info volgt...
7.

Maslahah & Maqaasid

Belangenafweging en hogere doelstellingen in de Islam. Hoe gaat de islam om met belangenconflicten? 

Leerdoelen

Meer info volgt...
8.

Aadaab al-Gilaaf

Omgaan met meningsverschillen.  Meningsverschillen binnen de islam en haar fundamenten.

Leerdoelen

Meer info volgt...
9.

Usoel al-Bid’ah

Principes rondom religieuze innovaties.  Welke vernieuwingen accepteert de Islam en welke vernieuwingen niet? 

Leerdoelen

Meer info volgt...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram