Imam Malik

Zijn invloed en nalatenschap

Zo 19 en 26 november 2023
19:30
Gratis
Online (Zoom)

Broeders en zusters

Er is overgeleverd dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: 'De mensen zullen binnenkort gretig op zoek gaan naar kennis en niemand aantreffen die geleerder is dan de geleerde van Medina.’ Toen men vroeg wie deze man was, antwoordde Ibn ‘Uyaynah: 'Zonder twijfel, het is Imam Malik ibn Anas.'
Sabiel biedt een boeiende webinar aan, waarin je dieper zal gaan duiken in het leven van deze eervolle en vooraanstaande Imam, wiens komst door de Profeet ﷺ is voorspeld.

Ontdek de ware grootsheid van Imam Malik ibn Anas, een geleerde die de geschiedenis heeft gevormd. Ontdek hoe de Maalikie school, een van de belangrijkste en grootste wetsscholen, teruggaat naar deze visionaire geleerde. Vandaag de dag baseren miljoenen moslims wereldwijd hun religieuze belijdenis op zijn inspanningen en uitspraken. Deze webinar biedt jou de kans om kennis te maken met deze invloedrijke en inspirerende figuur, en om zijn blijvende impact op de islamitische wereld te begrijpen.

Ben je verhinderd? Geen zorgen, bij Sabiel kun je de lessen altijd terugkijken.

Ben jij al pilaar? Sabiel heeft geen winstoogmerk en opereert volledig kostendekkend. Steun ons en deel mee in de beloning! svio.nl/pilaar 
Een eenmalige donatie is ook mogelijk via bunq.me/sabiel

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram