De wetenschappen van de sunnah

Sabiel ontwikkelingstraject: Retreat 4

13 t/m 15 januari 2023
vrijdagavond t/m zondagmiddag
150 (incl. overnachting, eten en lesmateriaal)
Provincie Zuid-Holland

Alleen voor zusters

Een retreat is een uniek concept waarin studenten een geheel weekend doorbrengen op een afgehuurde campus. De retreat zal plaatsvinden van 13 t/m 15 januari 2023. Dit is de vierde Sabiel retreat voor zusters van het driejarige Sabiel ontwikkelingstraject. Elk jaar organiseert Sabiel drie retreats. 

Tijdens dit weekend wordt één onderdeel van de Islamitische wetenschappen behandeld door een senior docent van Sabiel. Naast het studiegedeelte is er ook in- en ontspanning in de vorm van sport en andere groepsactiviteiten. Competenties als communiceren, samenwerken en andere essentiële persoonlijke leiderschapskwaliteiten die een ambitieuze moslima hoort te bezitten leer je hier op volwassen niveau ontwikkelen.

De geleerden beschouwen de wetenschappen van de Sunnah als één van de vooraanstaande wetenschappen. Deze wetenschap is altijd één van de meest fundamentele wetenschappen van de religie geweest. Het is onlosmakelijk verbonden met de Openbaring in de vorm van de woorden van de Profeet ﷺ, wat het een sleutelwetenschap maakt voor iemand die op zoek is naar een goed begrip van de religie.

Het is geen verrassing dat we leren dat de Boodschapper van Allah ﷺ du’aa deed voor degenen die zijn woorden leren en ze aan anderen doorgeven. Zayd Ibn Thaabit vertelde dat de Profeet ﷺ zei: “Moge Allah het gezicht van een persoon verlichten die hoort wat ik zeg en het beschermt en het vervolgens overbrengt naar anderen, want soms begrijpt iemand die het van een ander hoort het beter dan de oorspronkelijke toehoorder zelf.” (Ahmad en Tirmidhie). Het is belangrijk om hier als strevers naar het station van Siddieqiyyah te vermelden dat veel van de vroege generaties hen beschouwden als het volk van de hadieth.

Tijdens deze retreat zul je een overzicht krijgen van de wetenschappen van de Sunnah. 

We behandelen o.a. de volgende punten:

-Methoden die door de mensen van hadieth worden gebruikt om alle overleveringen en rapporten te beschermen;
-Het identificeren en onderscheiden van authentieke ahadieth van de zwakke en gefabriceerde;
-Bekend worden met de verschillende componenten samen met de tools en principes voor het begrijpen van een hadieth;
-De classificatie van hadieth;
-Een blik op de ontwikkeling van de hadieth literatuur
-Een korte blik op de kritiek op hadieth literatuur

Voertaal: Engels (lessen) Nederlands (onderlingDe inschrijvingen zijn gesloten!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram